ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Η «ΜΕΛΑΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΙΑΣ ΓΗΣ» διαθέτει μονάδα παραγωγής ελαιολάδου με ελαιοτριβείο (2) δύο γραμμών παραγωγής (πιστοποιημένη βιολογική και πιστοποιημένη ΠΟΠ – Λυγουριό) παραγωγικότητας 650 τόνων ετησίως.

Η πλειονότητα των ελαιοπαραγωγών από τους καλλιεργούμενους ελαιώνες εντός του Λυγουριού (80.000 στεμ.) οδηγεί τον καρπό για ελαιοποίηση στο σύγχρονο ελαιοτριβείο μας